BOTOX

ต้องใช้ Botox ยี่ห้ออะไร อยู่ได้นาน เท่าไร ต้องฉีดกี่ครั้งถึงจะเห็นผล ?

ทางคลินิกใช้ Botox Allergan ของ USA และ Aestox ของ เกาหลี อยู่ได้นาน 4-6 เดือนขึ้นกับบริเวณที่ฉีด และริ้วรอย จางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีด ( Botox ออกฤทธิ์1-2 วันหลังฉีด ขึ้นกับบริเวณ)

Botox Allergan ของ USA

Aestox ของ เกาหลี

เจ็บมั้ย ?

อาจจะมีรู้สึกเจ็บบ้างขึ้นกับหัตถการและบริเวณที่รับการรักษาค่ะ ถ้าคนไข้กังวล ทางคลินิกมีตัวช่วยเป็นยาชา สูตรพิเศษ เเปะทิ้งไว้ก่อนทำ 45-60 นาที ประกอบกับทีมคุณหมอมือเบามากๆ คุณลูกค้าจะรู้สึกสบาย ขึ้นเวลารับการรักษาค่ะ