ภาวะอ้วน “เกิดจากอะไร”

“ภาวะอ้วน” เกิดจากอะไร “ภาวะอ้วน” มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง มีไขมันและน้ำตาลสูงในปริมาณ ที่มากเกินกว่าความต้องการของร่างกาย (คือ 2,500 แคลอรี่ในเพศชาย และ 2,000 แคลอรี่ในเพศหญิง) และอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวัน ลักษณะนิสัย หรือข้อจำกัดทางสุขภาพ เช่น อาการป่วย หรือภาวะหลังการคลอดบุตร ทำให้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ขาดการออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม ทำให้มีการ เผาผลาญ แคลอรี่และไขมันน้อย จนเกิดเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย ปริมาณมาก โดยไขมันจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. Subcutaneous Fat (ไขมันที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนัง) โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง สะโพก และโคนขา สาเหตุเนื่องจากกินอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตและไขมันมากเกิน โดยเฉพาะกินอาหารประเภทที่ทำจากแป้ง น้ำตาล ไขมัน และน้ำมัน รวมทั้งกินอาหารทอดชนิดต่างๆ มากเกินความต้องการและไม่ได้ออกกำลังกาย อย่างเหมาะสม 2. Visceral Fat (ไขมันในช่องท้อง) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่ร่างกายรับสารอาหารประเภทไขมันเข้าสู่ร่างกายจำนวนมาก และร่างกาย ไม่สามารถเผาผลาญได้หมดในแต่ละวัน ไขมันในส่วนนี้ก็จะเข้าไปแทรกซึมเกาะติดอยู่ภายในระหว่างอวัยวะต่าง ๆ…